Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 15:31

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Μάθε εάν έχεις επιλεχθεί στο πρόγραμμα. Δήλωσε τα στοιχεία σου εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου για την διαδικασία του προγράμματος.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής.

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας σε βασικούς τομείς τεχνικών επαγγελμάτων όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

- Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

- Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας έως 200 ωρών

- Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας έως 400 ωρών σε αντίστοιχες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

 

Διάρκεια προγράμματος:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) είναι 600 ώρες.
Ο εν δυνάμει ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε καταρτιζόμενοςαναμένεται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 2.520 €

 

Γιατί να επιλέξετε το ΚΔΒΜ Easy Education;

- Πληρούμε όλες τις προδιαγραφές που θέτει το τελευταίο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων με 20 μόνιμους εργαζόμενους και 187 άτομα δυναμικότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης προγραμμάτων ανά ώρα.

- Άμεση έναρξη τμημάτων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

- 4 ιδιόκτητες πλατφόρμες τηλεκατάρτισης.

- Αίθουσες διδασκαλίας 40 τ.μ.

- Άμεση ολοκλήρωση απαιτητών ενεργειών του προγράμματος.

- 3 δομές στο ιστορικό κέντρο της Βέροιας με συνολικό αύλιο χώρο 400 τ.μ. και εύκολη πρόσβαση για το σύνολο των εκπαιδευομένων σε σημεία κλειδιά της πόλης μας.

- Συνολικά 550 τ.μ. χώρων διοίκησης, εκπαίδευσης και υποδοχής

- Τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

- Διπλάσιο ποσοστό από το απαιτητό περί φυσικού αερισμού και φωτισμού.

- Ταυτόχρονη μηχανική υποστήριξη εισροής φρέσκου αέρα (εναλλάκτες αέρα)