Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) έχει θεσπιστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων. Με βάση αυτό, ΟΛΟΙ οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων (επαγγελματίες αγρότες & μη, ψεκαστές, κηπουροί κλπ.), είναι υποχρεωμένοι ΑΜΕΣΑ να ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ή να…
Προλάβετε τα τμήματα του Μαρτίου! Πρωϊνά ή απογευματινά! Αποκτήστε πιστοποιητικό πληροφορικής σε 3 μήνες για το επίπεδο Standard ή Proficiency.
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 08:14

Πτυχίο Αγγλικών. Η βασικότερη δεξιότητα.

Τα ΚΔΒΜ Easy Education υλοποιούν πρόγραμμα κατάρτισης στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα προς απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου ΔΙΕΘΝΩΣ,  από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και ΑΣΕΠ καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα.  Τα επίπεδα πιστοποίησης είναι:
Στον στίβο της εύρεσης εργασίας αλλά και βελτίωσης/ανάπτυξης της υπάρχουσας, καθοριστικής σημασίας αποτελεί η απόκτηση των τεσσάρων ΒΑΣΙΚΩΝ δεξιοτήτων: των Αγγλικών, της Πληροφορικής, της Λογιστικής και του Autocad. Εγγραφές έως 11 Μαρτίου!
Τα Αγγλικά, μαζί με την Πληροφορική, αποτελούν τις βασικότατες δεξιότητες. Με αυτό το ταχύρρυθμο πρόγραμμα δεν έχετε δικαιολογία να μην έχετε πτυχίο στα αγγλικά. Πρόγραμμα κατάρτισης στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης και δυνατότητα συμμετοχής σε…
Προλάβετε τα τμήματα Φεβρουαρίου! Πρωϊνά ή απογευματινά! Αποκτήστε πιστοποιητικό πληροφορικής σε 3 μήνες για το επίπεδο Standard ή Proficiency.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Υποχρεωτικό σύμφωνα με τον Νόμο 4809/2021 - ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021 Έναρξη νέου τμήματος 7 Φεβρουαρίου 2022
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education 2, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348, διοργανώνει πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)&…
Μετά την απόκτηση των βασικότερων και βασικότατων δεξιοτήτων Πληροφορικής και Αγγλικών, παροτρύνουμε έντονα όλους τους μαθητές μας στην απόκτηση μιας εκ των παρακάτω εξειδικευμένων δεξιοτήτων ώστε να είναι παραγωγικότεροι και άμεσα ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας. Ειδικά με την απόκτηση γνώσεων…
Σελίδα 1 από 60