Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 08:35

Ανακοίνωση Επιτυχόντων - Πρόγραμμα (VOUCHER) ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

Ανακοινώθηκε το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής». Μάθετε ΠΡΩΤΟΙ τα αποτελέσματα στο ΚΔΒΜ Easy Education και ξεκινήστε άμεσα!!!

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

- Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

- Παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών

- Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

- Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 380 ωρών σε αντίστοιχες επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα.

 

Διάρκεια προγράμματος:
Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the jobtraining) είναι 580 ώρες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει Εκπαιδευτικό Επίδομα συνολικής αξίας 2.520 €

 

Κάνε την καλύτερη επιλογή για την κατάρτισή σου!

Γιατί να μας επιλέξετε;

-Σύγχρονος εκπαιδευτικός φορέας ΚΔΒΜ 2 Easy Education με δυναμικότητα υλοποίησης προγραμμάτων 187 ατόμων ανά ώρα

-Αίθουσες διδασκαλίας 40 τ.μ.

-Διπλάσιο ποσοστό από το απαιτητό περί φυσικού αερισμού και φωτισμού

-Ταυτόχρονη μηχανική υποστήριξη εισροής φρέσκου αέρα (εναλλάκτες αέρα)

-3 δομές με συνολικό αύλιο χώρο 300 τ.μ.

-Εύκολη πρόσβαση το σύνολο των εκπαιδευομένων σε σημεία κλειδιά της πόλης μας

-Συνολικά 550 τ.μ. χώρων διοίκησης, εκπαίδευσης και υποδοχής

-Τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

 

 Επίλεξε τώρα το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education για την υλοποίηση της κατάρτισης σου έγκαιρα και με ασφάλεια!!!