Σάββατο, Απρίλιος 20, 2024
Follow Us
Η Easy Education από την πρώτη μέρα έναρξης δραστηριότητάς έως και σήμερα λειτουργεί με ένα και μόνο γνώμονα, την παροχή όσο το δυνατόν ποιοτικότερων υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
Voucher Ανέργων με επίδομα 1.000€. Έναρξη δηλώσεων τμημάτων. Η δράση αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το μητρώο ωφελούμενων από την Α’ φάση αιτήσεων περιλαμβάνει 76.697 ωφελούμενους, που πληρούν τα βασικά κριτήρια, όπως ορίζονται στην πρόσκληση.
Σήμερα, που όλα είναι ψηφιακά και τα e-shops, τα social media και η τηλεργασία λόγω της πανδημίας, αποτελούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας, η ζήτηση για την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι μεγάλη και σταδιακά αυξάνεται. Σχεδόν όλες οι εταιρίες σήμερα προωθούνται μέσω…
Τα Αγγλικά, μαζί με την Πληροφορική, αποτελούν τις βασικότατες δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές αποδεικνύονται με την υπόδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού και μοριοδοτούνται σε κάθε προκήρυξη του Δημοσίου. Με αυτό το ταχύρρυθμο πρόγραμμα της EasyEducationδεν έχετε δικαιολογία να μην έχετε πτυχίο…
Τί είναι η Διαμεσολάβηση; Πώς μπορείς να γίνεις Διαμεσολαβητής-τρια; Ίσως το νεότερο επάγγελμα του 21ου αιώνα για κατόχους Πτυχίου Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων (οποιασδήποτε ειδικότητας). Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών από το έτος 2019 έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση…
Μέσω του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο εργασίας,  η κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων θα διαδραματίσει καίριο ρόλο. Ο λόγος απλός, αλλά ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ σημαντικός. Η δυνατότητα σχεδόν του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού να…
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ PROFICIENCY! Εσύ γνώριζες ότι υπάρχει και επίπεδο Proficiencyστην πληροφορική; Η ορολογία Proficiency είναι συνώνυμη με την προηγμένη εκπαίδευση για όλα τα προσόντα και τα προγράμματα υψηλού επιπέδου.
Κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο οφείλει να διαθέτει υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα βεβαιώνει την ομαλή και ορθή λειτουργία της επιχείρησης ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων της.
Σας περιμένουμε στην EASYEDUCATION, Κεντρικής 5 &Εληας 1, στον 1ο όροφο, στην Βέροια για να σας βοηθήσουμε με τα δικαιολογητικά και την άιτηση συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ανέργων με επίδομα 1.000€.
Μετά την απόκτηση των βασικότερων και βασικότατων δεξιοτήτων Πληροφορικής και Αγγλικών, παροτρύνουμε έντονα όλους τους μαθητές μας στην απόκτηση μιας εκ των παρακάτω εξειδικευμένων δεξιοτήτων ώστε να είναι παραγωγικότεροι και άμεσα ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας. Ειδικά με την απόκτηση γνώσεων…