Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 15:41

Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ομίλου Προστασίας Παιδιού Βέροιας σ υ γ κ α λ ε ί τα  μέλη, σε Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει, την Πέμπτη 15/02/2024 και ώρα 11:00στην αίθουσα του τέταρτου ορόφου των γραφείων του Συλλόγου επί της οδού Προφήτου Ηλία 15 στη Βέροια.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

(Για απολογισμό)

1) Εγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου έτους 2023

2) Απολογισμός δράσεων 2023

3) Διάφορες προτάσεις

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί   ( Πέμπτη 22/02/2024), στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 11:00

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Με τιμή για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γαλίκα

Η  Γεν. Γραμματέας

Ελένη Στάντζου