Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Follow Us
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 13:35

Τα πορίσματα από χαλάζι και βροχόπτωση σε Διαβατό και Μακροχώρι

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών:

ΤΚ ΔΙΑΒΑΤΟΥ  από ΧΑΛΑΖΙ της 17/6/2022 και ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 10/6/2022

ΤΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 10/6/2022.

Τα πορίσματα είναι στα  Κοινότητα Καταστήματα ΔΙΑΒΑΤΟΥ και ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ και το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων είναι μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/3/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση ή να πληροφορηθούν για το πόρισμα κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Ανταποκριτή στο τηλέφωνο 2331350528 και 2331351926.

Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την σελίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί taxisnet/Πορίσματα.