Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Follow Us
Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 13:11

Παρασκευή αντί για Σάββατο η λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας λόγω 25ης Μαρτίου

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων:

  • Την από 15-02-2023 αίτηση του Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ημαθίας, του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Ημαθίας και του Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Γης & Θαλάσσης Ν. Ημαθίας.
  • Το γεγονός ότι η ημέρα της αργίας της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, από το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στην Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, λόγω της αργίας της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ