Σάββατο, Ιούνιος 22, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 08:07

5ο ΓΕΛ Βέροιας: «Επενδύοντας σε ένα Σχολείο Αποδοχής, Ευημερίας και Πληρότητας»

Σε συνέχεια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1, κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο Επενδύοντας σε ένα Σχολείο Αποδοχής, Ευημερίας και Πληρότητας, το 5ο ΓΕ.Λ Βέροιας  πραγματοποίησε την τελευταία κινητικότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, η οποία αφορούσε τη μετάβαση της εκπαιδευτικού Γιαννάκη Ελένης, καθηγήτριας Αγγλικών, από την 1 ως τις 7 Νοεμβρίου 2021 στο Βερολίνο, Γερμανία. Η εκπαιδευτικός του 5ου ΓΕΛ Βέροιας συμμετείχε σε διαρθρωμένα προγράμματα μαθημάτων με θέμα «Διαχείριση συγκρούσεων, Συναισθηματική νοημοσύνη και Πρόληψη του Εκφοβισμού».

Η συμμετέχουσα εκπαιδευτικός επιμορφώθηκε σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου και να ελεγχθεί δημιουργικά το συναίσθημα, ώστε να αποτελέσει τη βάση για μια αποδοτικότερη μαθησιακή λειτουργία. Τα μαθήματα διάρκειας μίας εβδομάδας που διοργανώθηκαν από τους έμπειρους εκπαιδευτές του ευρωπαϊκού οργανισμού EuropassTeacherAcademy, πλούσια σε βιωματικές ασκήσεις και πρακτικές συμβουλές κατάφεραν να προσδώσουν στην εκπαιδευτικό την πεποίθηση ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημόσιου σχολείου.

Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης συνέβαλε στην επαγγελματική της βελτίωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, προκειμένου  να συμβάλει στον  εκσυγχρονισμό των  διδακτικών πρακτικών, την οργάνωση δράσεων για τον περιορισμό των ενδοσχολικών συγκρούσεων και της σχολικής διαρροής και τη θεμελίωση ενός  γόνιμου μαθησιακού κλίματος στο σχολείο. Ταυτόχρονα η επαφή της με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών πρακτικών ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου και καλλιέργησε το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες.