Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 10:37

Τι θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Έγκρισηή μημετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μημετακίνησης ΑντιδημάρχουΟικονομικών στον Βόλο.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προώθηση ψηφιακών εφαρμογών του Δήμου.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Προβολή Ντοκιμαντέρ FEMICIDIO» στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη μίσθωση τουριστικού τρένου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2022-2023, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κοινωνικού Παντοπωλείου-Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για προμήθεια υλικών καθαριότητας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη της αριθμ. 192/2022 απόφασης του Ν.Π. Δήμου Βεροίας «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί έγκρισης ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, προσαρτήματος και έκθεσης ελέγχου του,έτους 2021.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2023».

ΘΕΜΑ

11ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022.

ΘΕΜΑ

12ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τριποτάμου» ΑΜ:133/2021.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων» ΑΜ:169/2021.

ΘΕΜΑ

14ο

Συγκρότησηή μη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)» ΑΜ:72/2019.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)»ΑΜ:1/2021.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη νέα αντιπλημμυρική μελέτη Τριποτάμου» ΑΜ:146/2021.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου Αθηνών για χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Βέροιας κατά εταιρειών-εναλλακτικών παρόχων ενέργειας.

ΘΕΜΑ

18ο

Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου ορισμού δικηγόρου να παραστεί στο Μον. Πρωτοδικείο Βέροιαςκατά τη συζήτηση Αίτησης-Κλήσης των Γ. & Ι. Κυριαζάκη κατά του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

19ο

Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κο Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή του Κ.Γεωργιάδη (αρ.αγωγής ΑΓ438/30-9-2022).

ΘΕΜΑ

20ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αριθμ. 3275//2019 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Βέροιας κατά του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ

21ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

22ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

23ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

24ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

25ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.