Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 21:26

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Βέροιας, θα γίνει στις 8-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα11:00,με θέματα ημερήσιας διάταξηςτα εξής:

Θέμα

1ο

Διατύπωση απόψεων επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 187,5 MW στη θέση “Βράχος, Ταφότοπος, Βραχάκι, Ύψωμα, Μαγούλα, Κορυφή και Καλύβια Κατσαρού’’ των Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Δ.Ε. Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Δ.Ε. Βέροιας, του Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα

2ο

Διατύπωση απόψεων επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά: «Μετατροπή υφιστάμενου λατομείου μαρμάρου έκτασης 71.834,89τ.μ.,σε λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) με κινητή μονάδα θραύσης – κοσκίνησης, καθώς και την επέκταση σε όμορη έκταση εμβαδού 162.086,00 τ.μ. για την απόθεση της πλεονάζουσας ποσότητας στείρων υλικών και θεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων και Μελέτης Φυτοτεχνικής Αποκατάστασης, σε συνολική έκταση εμβαδού 233.922,00 τ.μ., στην Δημόσια Δασική θέση «Καστανιές», Κοιν. Καστανιάς, Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας».

Θέμα

3ο

Διατύπωση απόψεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ».

Θέμα

4ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 3 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας της Δ.Κ. Βέροιας

Θέμα

5ο

Διατύπωση απόψεων για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2919 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Λαζοχωρίουτης Δ.Κ. Βέροιας