Σάββατο, Μάρτιος 02, 2024
Follow Us
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2023 13:54

Δήμος Νάουσας: Ιδρύεται Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια

Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια ιδρύεται στον Δήμο Νάουσας στο πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ). Το έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στους Δήμους της χώρας, ώστε να υποστηρίζονται και να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και Άνοια καθώς και οι φροντιστές τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -μέσα στις δομές τοπικής αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας."

Τα εγκαίνια για την λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού θα πραγματοποιηθούν στη Νάουσα, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00, στο κτίριο του ΚΑΠΗ.