Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023 08:26

Γενική συνέλευση του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας

Καλούνται όλα τα μέλη του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, σε Γενική Συνέλευση στις 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τετάρτη, στο καφέ «Εκτός χάρτη» που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 43 στη Βέροια, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 20.00 και θα λήξει στις 21.00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.