Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024 21:40

Συνάντηση τουΤάσου Μπαρτζώκα με εκπροσώπους των ΓΟΕΒ

Σε συνέχεια της διαρκούς επικοινωνίας του με φορείς, οργανισμούς και μέλη της κοινωνίας, ο Τάσος Μπαρτζώκας συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους του ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα, με τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Βαφειάδη, τον Διευθυντή, κ. Βασίλη Χατζηπαππά, και το μέλος του Δ.Σ. ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Αγίου Γεωργίου, κ. Πέτρο Βασιλείου.

Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα εγγειοβελτιωτικά έργα σε όλη την επικράτεια και προμηθεύουν με αρδευτικό νερό τους αγρότες μας, συνιστώντας έτσι ένα πολύ σημαντικό κρίκο της αγροτικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Ε.Β. στην καθημερινότητα, με βασικότερο, ίσως, το υψηλό κόστος της ενέργειας. Είναι ένα θέμα που συμπαρασύρει συνολικά το κόστος διαχείρισης για τους ΓΟΕΒ και αναγκαστικώς μετακυλίεται και στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή τους γεωργούς. Κύριο μέλημα και επιδίωξή τους είναι να υπαχθούν στο πρόγραμμα “Απόλλων”, ώστε να μειωθεί δραστικά το ενεργειακό κόστος τους, και να ωφεληθούν αντίστοιχα και οι γεωργοί.

Ένα ακόμα θέμα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των ΟΕΒ είναι η ανάγκη να αναδιαμορφωθούν τα κριτήρια στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για εργαζόμενους στους Οργανισμούς τους, ώστε να προσλαμβάνονται άτομα που να έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί ο κλάδος τους.

Ο Τάσος Μπαρτζώκας ενημερώθηκε για όλα τα αιτήματα των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, που επιδιώκουν να λειτουργούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι πολύτιμοι αυτοί Οργανισμοί, και τους διαβεβαίωσε πως και ο ίδιος θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τις βελτιώσεις που διεκδικούν.

Εξάλλου, ο ρόλος των ΓΟΕΒ Και των ΤΟΕΒ είναι καίριος και κομβικός για την αγροτική καλλιέργεια, και ο Τάσος Μπαρτζώκας στέκεται πάντα δίπλα στους αγρότες και στην προσπάθεια να βελτιώσουμε τις συνθήκες παραγωγής τους αλλά και τα συνολικά κόστη τους.