Παρασκευή, Μάρτιος 31, 2023
Follow Us
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023 22:09

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 20η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Θέμα

 

1

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

2

Αποδοχή Επιχορηγήσεων από πρόστιμα που επιβλήθηκαν βάσει του ΚΟΚ για το δίμηνο, 2/11/22 -02/01/23 και Αποδοχή Επιχορηγήσεων για την κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού Καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

3

Αποδοχή Επιχορηγήσεωνγια το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσαςκαι για την Κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των Σχολικών Μονάδων για την Διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.  

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.                                                                                      

 

Θέμα

 

4

Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

5

Ανάκληση της με αριθ.  9/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

6

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2023.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

7

Έγκριση ή μηπρόσληψης προσωπικού εργασίας με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε υλοποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ – ΤΜΗΜΑ Η/Μ.

Εισηγητής: ΟΑντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

 

8

Έγκριση ή μηπρόσληψης προσωπικού εργασίας με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε υλοποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

9

Έγκριση της με αρ. 17/2023 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

 

 

Θέμα

 

10

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (A.M.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι  ημερολογιακές ημέρες.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

 

11

Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  της αρχικής σύμβασης και του ΑΠΕ  της  τροποποιητικής σύμβασης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018) - KAE 02.30.7322.021. 

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

 

Θέμα

 

12

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Α’ δόση 2023.

Εισηγητής: OΑντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

 

Θέμα

 

13

Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την ανανέωση παραχώρησης στέγασης ΣΔΕ Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

Θέμα

 

14

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί   ορισμού  επιτροπής για την οριοθέτηση του Δημοτικού Δάσους Νάουσας με το Δάσος Αρκοχωρίου.

Εισηγητής: ΟΑντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής  Προστασίας.

Θέμα

 

15

Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2023.

Εισηγητής: ΟΑντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής  Προστασίας.