Σάββατο, Απρίλιος 20, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 03 Απριλίου 2024 14:08

Χορηγία φαρμακευτικών σκευασμάτων από το Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξάνδρειας, στο Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας της Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, ολοκλήρωσαν την χορηγία φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας του Ο.ΚΑ.ΝΑ. στην Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας αποτελεί βασική υπηρεσία του Δικτύου Άμεσης Πρόσβασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και καλύπτει μια σειρά αναγκών των εξαρτημένων ατόμων στο πλαίσιο ενός βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου αντιμετώπισης της εξάρτησης και των πολυδιάστατων συνεπειών της.

Κύριοι πυλώνες δραστηριοποίησης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η μείωση της βλάβης και η κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων. Παράλληλα ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αποστιγματοποίηση των ουσιοεξαρτημένων.

  • - Ενημερωνόμαστε για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών συμβάλλοντας έτσι, στην πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών.

  • - Στηρίζουμε και προωθούμε κάθε ενέργεια με στόχο τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων.