Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023 20:36

Την παραμονή των Θεοφανείων η λαϊκή αγορά της Αλεξάνδρειας

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”(Α’87).
2. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.4849/2021, “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου,ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”(Α’ 207).
3. Την από 24324/14-12-2023 αίτηση του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν.Ημαθίας, του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν.Ημαθίας και του Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών προϊόντων Γης & Θαλάσσης Ν.Ημαθίας.
4. Το γεγονός ότι η ημέρα της επίσημης αργίας της εορτής των Θεοφανείων συμπίπτει με την ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Αλεξάνδρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας από το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2024, στην Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, λόγω της επίσημης αργίας της εορτής των Θεοφανείων της 6ης Ιανουαρίου 2024.