Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 16:41

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 08/03/2021 και ώρα από 10 π.μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1

Ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας : Έγκριση ή μη δαπάνης

προμήθειας  συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2

’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:11/2020)

3

Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

4

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας έτους 2021

5

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

6

 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Αρβανιτάκη Αντωνία