Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2024
Follow Us
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021 21:30

Η Prosvasis πιστοποιήθηκε ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την ΑΑΔΕ

ΗProsvasis, μέλος του Ομίλου Εταιρειών SOFTONE, πιστοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως «Πάροχος Υπηρεσιών Έκδοσης Ηλεκτρονικών Στοιχείων» (ΥΠΑΗΕΣ), λαμβάνοντας άδεια καταλληλόλητας για τη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis GO Εinvoicing, δυνατότητα που μπορεί να προστεθεί στις συνδρομητικές εκδόσεις της πρωτοποριακής online εφαρμογής Prosvasis GO και μάλιστα με τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμολόγιο, της αγοράς.

Σε real-time διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, η εφαρμογή Prosvasis GO εγγυάται την αυτόματη διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης στην πλατφόρμα myDATA, τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής του, και με σκοπό βεβαίως την αυθεντικοποίησή του καθώς και τη σήμανσή του με τον απαραίτητο «Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης» (ΜΑΡΚ). Ταυτόχρονα, το Prosvasis GO διασφαλίζει τον έλεγχο της αυθεντικότητας κάθε εκδιδόμενου παραστατικού, με τη χρήση QR Code.

Αξιοποιώντας την εφαρμογή Prosvasis GO, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις απαλλάσονται πλέον από την ανάγκη εκτύπωσης των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδουν, καθώς επίσης και από την υποχρέωση σήμανσης τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής (πώλησης) μέσω ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού. Παράλληλα, είναι σε θέση να επωφεληθούν από όλα τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για όσους χρησιμοποιούν αποκλειστικά υπηρεσίες παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την έκδοση παραστατικών εσόδων.

Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Έκδοσης Ηλεκτρονικών Στοιχείων», η Prosvasis αναλαμβάνει την έκδοση και διαβίβαση παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τηρώντας πάντοτε όλες τις προδιαγραφές που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση του λογισμικού και η σχετική πιστοποίηση χορηγήθηκε από τη διαρκή πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας της ΑΑΔΕ, σε συνέχεια της επιτυχημένης διενέργειας όλων των απαραίτητων ελέγχων τήρησης των οριζόμενων προδιαγραφών.