Κυριακή, Μαϊος 19, 2024
Follow Us
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022 11:13

Έγινε στη Βέροια η εκδήλωση για τα «Εργασιακά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις»

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση νομικής πληροφόρησης που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00, στον Πολυχώρο Εληά στη Βέροια, με θέμα «Εργασιακά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις».

Στα πλαίσια της εκδήλωσης και με την έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων από εξειδικευμένο νομικό συνεργάτη του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε., δόθηκε έμφαση σε θέματα εργατικού δικαίου όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις: Συμβάσεις Εξαρτημένης Εργασίας αορίστου / ορισμένου χρόνου, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Χρόνος Εργασίας, Μεταβολή των Όρων Εργασίας / Δικαιώματα εργαζομένων, Ρυθμίσεις για την Παρενόχληση και Βία στην Εργασία, Ρυθμίσεις για σύγχρονες μορφές εργασίας / τηλεργασία, Ψηφιακή κάρτα, Υγιεινή και ασφάλεια.

Συνολικά, η εκδήλωση πλαισιώθηκε με την αμέριστη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με  ιδιαίτερα ενθαρρυντική τη συμμετοχή  εργαζομένων του Νομού Ημαθίας.

Ως εκ τούτου, οι εισηγήσεις και οι παρατηρήσεις εκ μέρους των παρευρισκόμενων, καθώς και οι ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου και στην αποτύπωση πρόσθετων προβληματισμών επί των θεματικών που στοιχειοθετούν τα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν ΔΩΡΕΑΝ, διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων . 

Τέλος, η μεγάλη συμμετοχή κυρίως των εργαζομένων, μας προτρέπει στο μέλλον να επαναλάβουμε παρόμοιες εκδηλώσεις.