Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 14:37

Συνεδριάζει την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13/10/2022 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1

Έγκριση ή μη μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022» αρ. Μελέτης 1/2022.

2    

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Λούκαρης Κυριάκος)

3

Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών για λόγους οικονομικής αδυναμίας του Ευθυμιάδη Αντωνίου του Αποστόλου

4

Διαγραφή οφειλών για λόγους οικονομικής αδυναμίας υπόχρεου  ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ  του ΧΡΗΣΤΟΥ

5

Διαγραφή της οφειλής και των προσαυξήσεων αυτής, για τον υπόχρεο Παρθενόπουλο Φώτιο του Νικολάου

6

14η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δ. Η. Πόλης Νάουσας έτους 2021 (Τ.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

7

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

8

«Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στομουσικό σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

9

Έγκριση ή μη δαπανών Α΄ Αναπτυξιακού Συνεδρίου  Δήμου Νάουσας «Με το βλέμμα στο μέλλον» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης  πίστωσης