Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 10:32

Τι θα συζητηθεί τη Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα από  10:00 έως 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 31/2021, προϋπολογισμού 1.000.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 31/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

3    

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Λόγω λανθασμένων χρεώσεων που προήλθαν από την μετάπτωση των προηγούμενων αρχείων.

4

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  λόγω λανθασμένων χρεώσεων.

5

Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

6

"Έγκριση  3ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)"

7

Έγκριση σύναψης Συμφωνίας - πλαίσιο για τη θεσμική / διαθεματική/ επιστημονική συνεργασία μεταξύ Α.Π.Θ. και του Δήμου Νάουσας (προγραμματική σύμβαση)

8

Έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας» μεταξύ Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και ΔΕΠΑΝ και υλοποίησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση

9

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

10

Διαγραφή ή μη Προσαυξήσεων από  τον  Χ.Κ.  0028/2014.