Τρίτη, Μαϊος 21, 2024
Follow Us
Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2023 09:55

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας

Tακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την Τρίτη 24/01/2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

   1

«Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»  για το  β’ εξάμηνο έτους 2022 (13-8-2022 έως 31-12-2022)».

2    

Έγκριση 3ου πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.339,29 € άνευ Φ.Π.Α.»

3

Εγγραφή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2023

4

Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2023 σύμφωνα με την Απόφαση 13/2022 Δ.Κ. Νάουσας του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»     

5

Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»(Κατακύρωση)

6

Αποδοχή ή μη μεταβίβασης κυριότητας (Δωρεά)  ενός  (1)  απορριμματοφόρου (5 Κ.Μ.) από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  στο Δήμο Νάουσας

7

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή του  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρου    για  το  έτος  2022 ».

8

 

«Απόδοση  λογαριασμού  της    πάγιας  προκαταβολής και απαλλαγή της  υπαλλήλου του Δ.Η.Π. Νάουσας Αικατερίνης Δούμου    για  το  έτος  2022 ».

9

 

«Απόδοση  λογαριασμών  των  πάγιων  προκαταβολών Τοπικών Κοινοτήτων για  το  έτος  2022   και απαλλαγή υπολόγων ».

10

Εξειδίκευση Πίστωσης για  χορήγηση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 για Μπουτκάρη Στέργιο του Χρήστου.