Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 14:30

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει αύριο Τρίτη 17/01/2023 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ

1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

2ο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2023 και εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη Προγραμματισμού προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας έτους 2023, σύμφωνα με την αριθμ. 467/03-01-2023 (εγκ.10/2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ

4ο

Τροποποίηση ή μη της αριθμ 345/2022 απόφασης Ο.Ε. "Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κο Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, από αγωγή της «ΑΦΟΙ Ι.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (αρ.αγωγής ΑΓ264/16.06.2022)".

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκρισηή μη έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.