Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 17:00

Τι θα συζητηθεί την Τετάρτη στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας θα γίνει την Τετάρτη 28/12/2022 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2ο

Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2023 και εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ

3ο

Έγκριση ή μη Απολογισμού έτους 2021 και Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικής διαχείρισης έτους 2021 του Δήμου Βέροιας και υποβολή τους στο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

4ο

Έγκριση ή μη Aπολογισμού Eσόδων-Eξόδων έτους 2021 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

5ο

Έγκριση μη επέκτασης της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Γ΄ Κύκλο (2021) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ

6ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αυλής κοινοτικού καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022.

ΘΕΜΑ

7ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 2 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.

ΘΕΜΑ

8ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 42 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.

ΘΕΜΑ

9ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 52 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυκογιάννης.

ΘΕΜΑ

10ο

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 126 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυκογιάννης.

ΘΕΜΑ

11ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα» ΑΜ:104/2019.

ΘΕΜΑ

12ο

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας» ΑΜ:78/2020.

ΘΕΜΑ

13ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων» ΑΜ:1/2016.

ΘΕΜΑ

14ο

Αποδοχή ή μη αιτήματος Μ.Ι. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ

15ο

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της Α.Π. 172908 ΕΞ 2022 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης της Διεύθυνσης σχεδιασμού ελέγχων και επιβολής κυρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Κ.Π.

ΘΕΜΑ

17ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Βουτσιλά.

ΘΕΜΑ

18ο

Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου.