Σάββατο, Ιούλιος 20, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2023 22:21

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζει ως προθεσμία για τις εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και των νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας το χρονικό διάστημα από 22 Μαΐου 2023 έως και 15 Ιουνίου 2023 για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Δικαίωμα εγγραφής/επανεγγραφής, έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (Σεπτέμβριος 2023) θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

 • Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών

Αναλυτικά προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής με τα στοιχεία το πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα, η οποία επέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.
 • Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου.
 • Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, ( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία), αντίγραφο της πρώτης σελίδας με το ονοματεπώνυμο του παιδιού από το βιβλιάριο υγείας του καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2022) και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, να υποβάλλουν αντίγραφο εκκαθαριστικού του προηγούμενου φορολογικού έτους, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν και του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό των τροφείων.
 • Βεβαιώσεις εργασίας (ισχύει και για τους δύο γονείς) :
  1. για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ενσήμων του 2023 (πρώτου τριμήνου) ή αναγγελία πρόσληψης εάν προσλήφθηκε πρόσφατα.
  2. για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
  3. για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα/τοπική αυτοδιοίκηση ή τα Ν.Π.Δ.Δ., βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
  4. για τους ανέργους, πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τη Δ.Υ.Π.Α.

Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση :

  • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.
  • Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
  • Άγαμες μητέρες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 10:00π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στην υπεύθυνη υπάλληλο κα Παλιουδάκη Ευδοξία τηλ. 23330 53217 από 22 Μαΐου 2023 έως και 15 Ιουνίου 2023.