Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 10:50

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Δευτέρα 21-11-2022 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1o

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ

2o

Επί αιτήματος του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής» για την παραχώρηση της χρήσης α)της πλατείας Δημαρχείου και β)του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.