Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 13:09

Τι θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την Τρίτη 08/11/2022 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

  

1

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 12/2022, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

2    

Έγκριση  ή μη 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας", Α.Μ.: 13/2020, προϋπολογισμού 402.811,97€ (με Φ.Π.Α.)"

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας

(2ηκατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Επισκοπής

( 3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.004).

5

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου (3η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.010).

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού (4η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251.002).

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (5η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.005).

8

 

 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (6η κατάσταση δαπανών 2022–ΚΑΕ 80.8251.003).

9

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Αγγελοχωρίου (7η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).

10

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Αγγελοχωρίου» (8η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).

11

 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (3η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).

12

 Έγκριση της προμήθειας "ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του "Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ.Νάουσας" ,των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

13

Έγκριση της προμήθειας  "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων ) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας" ,των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

14

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 119/2022 Απόφασης του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας : «7η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022».

15

«Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της υπηρεσίας "«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»", Α.Μ.:14530/28-09-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011323859), προϋπολογισμού 49.600€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

16

Έγκριση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και Εισοδήματος για τις υπό εκκαθάριση Δημοτικές Επιχειρήσεις ΤΑΒ και ΚΕΠΑΠ.