Παρασκευή, Μάρτιος 01, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2023 15:35

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει την Τρίτη 28-11-2023 από 9:00-10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφωνίας με την φιλοζωική οργάνωση «ArcheNoahKretaE.V.» για την υλοποίηση προγράμματος στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) αποδοχής αιτήματος του Δ.Ι. για την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο-Καταφύγιο.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη α) προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες στης σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού Escrow Account, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου