Δευτέρα, Μαϊος 29, 2023
Follow Us
Τετάρτη, 24 Μαϊος 2023 09:42

Τι θα συζητηθεί σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάουσας

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί στις 24-5-2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 19909/22-11-2022) Αθανάσιος Διτσόλας
2. Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης 19909/22-11-2022) Βασιλείου Αργύριος
3. Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ. Αίτησης ……….) Νέστορας Ιωάννης
4. Έγκριση ή μη ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων – προμήθεια ξηράς τροφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
5. Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροκίνησης «BODY CONTROL» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
6. Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκαδίων «ΤΑ ΑΝΘΕΜΙΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
7.  Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
8. Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Μουσικό Σωματείο «ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
9. Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
10. Ανάκληση της υπ’ αρ. 138/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ", Α.Μ.: 50/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411080) προϋπολογισμού 150.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
11. Ανάκληση της υπ’ αρ. 139/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 51/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012410856) προϋπολογισμού 223.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
12. Ανάκληση της υπ’ αρ. 140/2023 ΑΟΕ και εκ νέου κατάρτιση όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ", Α.Μ.: 52/2022 (ΑΔΑΜ 23REQ012411315) προϋπολογισμού 134.982,40€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.