Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2024
Follow Us
Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 14:54

Ημερίδα στο Επιμελητήριο Ημαθίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημαθίαςδιοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» (Προϋπολογισμός 300 εκ. ευρώ)

Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» (Προϋπολογισμός 700 εκ. ευρώ)

την Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα: 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, 1ος όροφος)

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ενώ επίσης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους προς επίλυση αποριών.

Για την καλύτερη ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούνε μία σύντομη περίληψη των Δράσεων, πατώντας εδώ.

Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή τους στις Δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογα με  τη Δράση, συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ειδικότερα:

  • Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός : Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ :  Τρείς (3)
  • Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός : Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ : Πέντε (5)
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής : Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ : Εννέα (9)
  • Πράσινη Παραγωγική Επένδυση : Ελάχιστος Αριθμός ΕΜΕ :Δύο (2)
  • Πράσινος Μετασχηματισμός : Ελάχιστος Αριθμός ΕΜΕ : Tρείς (3)

Για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα συμπληρώσουν (προαιρετικά) τη φόρμα εγγραφής, πατώνταςεδώ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης