Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2024
Follow Us
Τρίτη, 18 Απριλίου 2023 11:45

Σύμβαση Δήμου Νάουσας και ΑΝΗΜΑ για σχέδιο ανάδειξης του Δήμου ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη 18.04.2023 η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Η.Π. Νάουσας και της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε. για την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που αφορά στην ανάδειξη του Δήμου Νάουσας ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα και του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε», Θεόφιλου Τεληγιαννίδη και προβλέπει  την ανάθεση υπηρεσίας για τη σύνταξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί (με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας) στην αρμόδια Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για τον χαρακτηρισμό της περιοχής του Δήμου ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού. (Η συνολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.640 ευρώ).

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, οι δυνατότητες των ΟΤΑ να σχεδιάσουν τη δική τους τουριστική ανάπτυξη εντασσόταν σε ένα γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων που δεν τους αναγνώριζε ουσιαστικές δυνατότητες.

Με την ψήφιση του Ν. 4875/2021 ’’Πρότυποι Τουριστικοί προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Προώθησης Τουρισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης” εισάγονται 3 νέες δυνατότητες σχεδιασμού και παρεμβάσεων:

-τη δυνατότητα στους Δήμους να χαρακτηρίσουν τις περιοχές τους ως Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΔ).

-τη δυνατότητα στις Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, και

-τη δυνατότητα να συσταθούν Τοπικά Παρατηρητήρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι περιοχές οι οποίες

συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βασίζεται, ιδίως, σε κριτήρια, όπως τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, ο βαθμός επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές, το εύρος της τουριστικής περιόδου κ.ά.