Σάββατο, Απρίλιος 20, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 01 Απριλίου 2024 21:36

Σημαντική αναγνώριση για τη CPA Auditors & Consultants

Ο Δημήτρης Δημητρίου και η Ειρήνη Τσεσμελή στο Ελληνικό Συμβουλιο του AIA

Τη συμμετοχή της στο Ελληνικό Συμβούλιο του Association of Inter national Accountants (AIA) ανακοίνωσε η CPA Auditors & Consultants, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για προώθηση του επαγγέλματος της χρηματοοικονομικής λογιστικής και την εκπροσώπηση της κοινότητας επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στο Ελληνικό Συμβούλιο του AIAο κ. Δημήτρης Δημητρίου ως Επίτιμος Γραμματέας, και κ. Ειρήνη Τσεσμελή ως Επίτιμη Ταμίας, βάζουν στόχο μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης σχετικά με τεχνικές διαβουλεύσεις και τις ρυθμιστικές εξελίξεις,να συμβάλουν στην αναγνώριση της επαγγελματικής δυναμικής του AIAκαθωςκαι να ενισχύσουν τηνικανότητα του Συμβουλίου να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου.

Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CPA, δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Η συμβολή μας στο Ελληνικό Συμβούλιο του AIAενισχύει τη δυνατότητα της CPAνα προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες και υποστήριξη στα μέλη μας, καθώς και στην ευρύτερη λογιστική κοινότητα στην Ελλάδα».

Από το 2008 το Ελληνικό Συμβούλιο του AIAσηματοδοτεί μια εποχή πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση του κλάδου στην Ελλάδα. Η επιτροπή λειτουργεί ως κύριος σύνδεσμος μεταξύ των μελών του AIAκαι των ρυθμιστικών αρχών, προωθώντας νέες προτάσεις και ανάγκες των μελών σε εθνικό επίπεδο.

Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τις αλλαγές και προσαρμογές του ρυθμιστικού πλαισίου τόσο από την ΕΚΤ και από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές, επιβάλλουν τη συνεχή επανεκπαίδευση της λογιστικής κοινότητας καθώς ο ρόλος των επαγγελματιών του κλάδου αναβαθμίζεται διαρκώς και γίνεται πιο απαιτητικός. 

 

Σχετικά με τον Όμιλο CPA

Ο Όμιλος CPAιδρύθηκε το 2020 για να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων με όραμα την επαγγελματική αριστεία με ανθρώπινο πρόσημο. Είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία που απασχολεί σήμερα περίπου 50 στελέχη και συνεργάτες. Ο Όμιλος αποτελείται από τις εταιρείες CPAAuditorsΕΠΕ, CPAAdvisorsIKEκαι την Κοινοπραξία CPAAuditors/Zephyrosκαι προσφέρει σήμερα ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών, συμβουλευτικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ διαβλέποντας τις διεθνείς τάσεις του αύριο αναπτύσσεται στρατηγικά στα πεδία RiskAssessment, ESGκαι Blockchain.