Δευτέρα, Ιούνιος 17, 2024
Follow Us
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 20:31

Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας / Το πρόγραμμα λειτουργίας

Αύριο Τρίτη 20 Ιουνίου και ώρα 9.00πμ θα πραγματοποιηθεί Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 αρχίζει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό κάθε ηλικίας με τμήματα ενηλίκων και παιδιών.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Τρίτη 13 Ιουνίου στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητήριου (οδός Βεροίας, δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας).

Για τα παιδικά τμήματα εκμάθησης κολύμβησης από τις Δημοτικές Ενότητες Πλατέος και Μελίκης θα υπάρχουν λεωφορεία για την μετακίνηση των συμμετεχόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θέσεων του κάθε λεωφορείου είναι συγκεκριμένος (50 θέσεις), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής του κάθε παιδιού.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι εφόσον έχουν κάρτα μέλους και έχουν προσκομίσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο ή παθολόγο ή παιδίατρο (αν πρόκειται για παιδί) στην οποία πιστοποιείται η υγεία, η ικανότητα για άθληση καθώς και ότι δεν υφίσταται κάποιο δερματολογικό νόσημα.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. : 23330 25390 – 53450.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο έχουν όσοι διαθέτουν «κάρτα μέλους».

Η κάρτα μέλους εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και είναι αυστηρά προσωπική.

Για την απόκτηση της κάρτας μέλους, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση, ως εγγραφή, το ποσό των 10€ (δέκα ευρώ) εφάπαξ. Με την χορήγηση της κάρτας μέλους, οι πολίτες αποκτούν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και χρήσης όλων των εγκαταστάσεών του που προσφέρονται στο κοινό.

2.Για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών και των λοιπών κοινόχρηστων εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, από όσους διαθέτουν κάρτα μέλους, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

α) Σε ώρες κοινού τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Παρασκευή), το αντίτιμο ορίζεται σε 3€ (τρία ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

β) Σε ώρες κοινού, ειδικά για τα Σάββατα, το αντίτιμο ορίζεται σε 2€ (δύο ευρώ) ανά άτομο, για ατομική χρήση.

γ) Για μηνιαία ατομική χρήση, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα σε οργανωμένο τμήμα και απεριόριστη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής σε ώρες κοινού, το αντίτιμο ορίζεται:

 • 30€ (τριάντα ευρώ) ανά άτομο,
 • 50€ (πενήντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 70€ (εβδομήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 80€ (ογδόντα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.
 • 15€ (δεκαπέντε ευρώ) για τα μέλη του ΚΑΠΗ Δήμου Αλεξάνδρειας.

δ) Για μηναία συνδρομή των πολύτεκνων οικογενειών (από τέσσερα παιδιά και άνω), το αντίτιμο ορίζεται:

 • 20€ (είκοσι ευρώ) το ένα μέλος,
 • 30€ (τριάντα ευρώ) τα δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 40€ (σαράντα ευρώ) τα τρία (3) άτομα-μέλη και άνω, της ίδιας οικογένειας.

ε) Για τη χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών, της οποίας το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται, το αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται ως εξής:

 • 75€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) ανά άτομο,
 • 140€ (εκατόν σαράντα ευρώ) για δύο (2) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας,
 • 190€ (εκατόν ενενήντα ευρώ) για τρία (3) άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας, και
 • 210 €(διακόσια δέκα ευρώ) για τέσσερα (4) ή και περισσότερα άτομα-μέλη της ίδιας οικογένειας.

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας, το οποίο ισχύει από την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023 και έχει ως εξής:

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  ΤΡΙΤΗ

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  ΠΕΜΠΤΗ

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  8.00-10.00 KOINO

  8.00-10.00 KOINO

  8.00-10.00 KOINO

  8.00-10.00 KOINO

  8.00-10.00 KOINO

   

  8.30-9.30 AQUA

  8.30-9.30

  AQUA

  8.30-9.30 AQUA

  8.30-9.30 AQUA

   

   

  10:15-11:10

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  10:15-11:10

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  10:15-11:10

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  10:15-11:10

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  10:15-11:10

  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

   

  11:15-12:15 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  11.15-12.15 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  11:15-12:15 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  11.15-12.15 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

  11:15-12:15 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

   

  13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ

  13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ

  13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ

  13.00-16.30 ΚΟΙΝΟ

  13.00 -16.30 ΚΟΙΝΟ

  12.00-18.00 ΚΟΙΝΟ

  17.00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

  17.00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

  17.00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

  17.00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

  17.00-17:50 18:00-18:50 19:00-19:50 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ

   

  20.15-21.15 AQUA

  20.15-21.15 AQUA

  20.15-21.15 AQUA

  20.15-21.15 AQUA

   

   

  20.20-21.55

  KOINO

  20.20-21.55

  KOINO

  20.20-21.55

  KOINO

  20.20-21.55

  KOINO

  20.20-21.55

  KOINO

   

  Το πρόγραμμα ισχύει από αύριο Τρίτη 20/06/2023, έως το πέρας της κολυμβητικής περιόδου και μέχρι νεωτέρας.

  Μόνο για αύριο Τρίτη 20/6 τα πρωινά προγράμματα: Ώρα κοινού και AQUA (8:00 – 10:00), λόγω του καθιερωμένου Αγιασμού, δεν θα πραγματοποιηθούν.

  Οι εγγραφές συνεχίζονται καθημερινά στη γραμματεία του Κολυμβητηρίου από τις 8:00 το πρωί έως 21:00 το βράδυ.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα:
  23330-25390 & 53450