A+ A A-

Και πάλι το …γιοφύρι της Βέροιας στο Δ.Σ. Βέροιας

Για μια ακόμα φορά η υπό κατασκευή γέφυρα, δωρεά των αδελφών Κούσιου, θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας. Μάλιστα θα τεθεί και θέμα αναζήτησης άλλου ανάδοχου για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Τα 32 θέματα που είναι καταγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη για να συζητηθούν την Δευτέρα 17 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας η οποία θα ξεκινήσει στις 7μμ είναι:

- Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.

- Έγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας.

- Έγκριση ή μη της υπ' αριθ. 25/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ. Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2012.

- Επί ενστάσεως της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του εκκαθαριστικού λογαριασμού του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας».

- Καταρχήν έγκριση ή μη του Σχεδίου Υπομνήματος Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου Πούσκιν-Τσαρσκυ Σέλο της Ρωσίας.

- Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ' αριθ. 21442/30.04.13 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»)

- Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ' αριθ. 21756/8.05.13 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (μη αποδοχή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»)

- Έγκριση ή μη απόδοσης τιμητικής διάκρισης στους εθελοντές καθηγητές του κοινωνικού φροντιστηρίου.

- Έγκριση ή μη α)αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», β)τροποποίησης στοιχείων της δράσης, γ) αποδοχή χρηματοδότησης και δ)τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013

- Έγκριση ή μη α)αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης «Α.Σ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», β)τροποποίησης στοιχείων της δράσης, γ) αποδοχή χρηματοδότησης και δ)τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013

- Έγκριση ή μη τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας με την επωνυμία «Π. Δοβλέτογλου & ΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρία εμπορίας καλλυντικών και δώρων».

- Έγκριση ή μη α) δημοπρασίας καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς, β) παράτασης της μίσθωσης για τρία χρόνια βάσει του Π.Δ. 34/95 και γ) μείωσης των μισθωμάτων για τα καταστήματα που δεν έχει λήξει η μίσθωσή τους.

- Έγκριση ή μη μνημονίων ενεργειών εξαιτίας φυσικών καταστροφών

- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

- Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί αναμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής στην Τ.Κ.Βεργίνας.

- Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, για χρονική διάρκεια δύο μηνών (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας).

- Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

- Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης υλικού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ. Βέροιας.

-    Έγκριση ή μη α)τροποποίησης της υπ' αριθ. 393/2012 απόφασης Δ.Σ., περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Απ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και β) εξουσιοδότησης της Δημάρχου.

- Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τον καθορισμό οριογραμμής τμήματος του ρέματος στο Α.Τ. 1147α της Τ.Κ. Πατρίδας, που συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριστικής οριογραμμής τμήματος ρέματος Δοβρά στο Α.Τ. 1147α Αγροκτήματος Πατρίδας».

- Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας», για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων της.

- Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ' αριθ. 164 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.

- Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε. Μακεδονίδος στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.».

- Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ' αριθ. 47/2013 απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2013.

- Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ' αριθ. 131/2012 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης απασχόλησης για πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ. (επιδοτούμενη) και καθορισμού αριθμού μαθητών.

- Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στη Θεσσαλονίκη και γ)ψήφιση της πίστωσης.

- Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.

- Αποδοχή ή μη πρότασης του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας να τεθεί υπό την αιγίδα του Δ. Βέροιας εικαστική έκθεση με θέμα τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου.

- Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών

- Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

- Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.

- Έγκριση ή μη α) επικαιροποίησης των υπ' αριθ. 469/205 και 713/2010 αποφάσεων Δ.Σ. και β)αιτιολογικής έκθεσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης-Κτηματολογίου-Περιουσίας.

Copyright © 2013 24oresnews.gr - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ανάπτυξη & υποστήριξη ιστοσελίδας: LEONweb