A+ A A-

Τι θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με πολλά θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα και καθημερινότητας, συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 6 το απόγευμα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Vμε τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

5ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 44/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 17, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

8ο :

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ

9ο :

Διαπίστωση για την αναγκαιότητα παράτασης ή μη της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας και χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και εθνικούς πόρους

ΘΕΜΑ

10ο :

Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Α΄θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ

11ο :

Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου

ΘΕΜΑ

13ο :

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης χώρου στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη καταρχήν ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Σανόπουλου κλπ. με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη συμψηφισμού ποσού εκτελεσμένων εργασιών με μισθώματα του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας»

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Βεργίνας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ζουζώ

ΘΕΜΑ

23ο :

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων».

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX»

ΘΕΜΑ

39ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτύπωση φακέλων με προπληρωμένο τέλος»

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

ΘΕΜΑ

42ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας».

ΘΕΜΑ

43ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εντύπων, προσκλήσεων και αφισών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

44ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη σύνδεση στο υπάρχον ηχητικό σύστημα και χειριστήριο για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

45ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παράσταση Λιόστρες» για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

46ο :

Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ΘΕΜΑ

47ο :

Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ΘΕΜΑ

48ο :

Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.

ΘΕΜΑ

49ο :

Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Ροδάκινου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

50ο :

Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

51ο :

Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

52ο :

Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

53ο :

Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας της εκδήλωσης «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

54ο :

Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης

ΘΕΜΑ

55ο :

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη φιλοξενία μαθητών του Δήμου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης

ΘΕΜΑ

56ο :

Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

ΘΕΜΑ

57ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

ΘΕΜΑ

58ο :

Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

ΘΕΜΑ

59ο :

Επί αιτήματος του σωματείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

60ο :

Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

61ο :

Επί αιτήματος του σωματείου «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ελιάς και Ωρολογίου

ΘΕΜΑ

62ο :

Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

63ο :

Επί αιτήματος του ΕΠΑΛ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

64ο :

Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

65ο :

Επί αιτήματος του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.»Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ

66ο :

Επί αιτήματος του σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Ημαθίαςγια την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

 

Copyright © 2013 24oresnews.gr - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ανάπτυξη & υποστήριξη ιστοσελίδας: LEONweb