A+ A A-

Έως δύο (2) σταυρούς για Περιφερειακούς Συμβούλους στην Ημαθία

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Στις 26 Μαΐου, παράλληλα με τις Δημοτικές εκλογές, θα διεξαχθούν και οι Περιφερειακές εκλογές, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των αρμοδιοτήτων που έχουν, ιδιαίτερα στην μελέτη και εκτέλεση έργων στους Νομούς που ανήκουν σ΄ αυτές.

Κάτι αντίστοιχο, φυσικά, ισχύει και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπου ανήκει ο Νομός Ημαθίας και ενδιαφέρει άμεσα τους πολίτες της. Μια Περιφέρεια που  είναι 1η στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα. Μια Περιφέρεια με δυναμική σε όλα τα επίπεδα… 

Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία, λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά των διατάξεων του Προγράμματος «Κλεισθένης I» και τη θέση σε ισχύ του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής στις εκλογές του Μαΐου.

Με τη θέσπιση της απλής αναλογικής, ως του μοναδικού εκλογικού συστήματος αντιστοίχισης της ψήφου των εκλογέων με την εκπροσώπησή τους στο οικείο συμβούλιο, η πολιτική συμμετοχή των πολιτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο, συμβάλλοντας, με το τρόπο αυτό, στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού βίου. Η αναλογική εκπροσώπηση των συνδυασμών στο Περιφερειακό Συμβούλιο (όπως και στο Δημοτικό), δίνει τη δυνατότητα έκφρασης όλων των πολιτικών απόψεων του εκλογικού σώματος.

Ένα νέο, επιπλέον στοιχείο, είναι πως για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης διορίζεται…

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη Ι», ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης δεν θα ορίζει εξαρχής τον Αντιπεριφερειάρχη κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στα ψηφοδέλτια θα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων. Μετά τη νίκη του συνδυασμού ο νέος Περιφερειάρχης θα ορίσει όχι μόνο τους θεματικούς αλλά και τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες που θα τον επικουρούν, με θητεία των Αντιπεριφερειαρχών όχι μικρότερη των 2 ετών.

Έτσι, λοιπόν, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης τίθεται στην κρίση του Ημαθιώτικου λαού με την διαδικασία του σταυρού και δεν είναι πλέον επικεφαλής, και άνευ ψήφου, ενός συνδυασμού, εν προκειμένω του Απόστολου Τζιτζικώστα.

 

Επιλέγουμε έως δύο Υποψηφίους

Σε ότι αφορά το Νομό Ημαθίας, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι ψηφοφόροι του Νομού Ημαθίας ψηφίζουν έως δύο Υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, ανάλογα με τον συνδυασμό που επιθυμεί ο κάθε ψηφοφόρος. Στον συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα συγκαταλέγεται και ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καλαϊτζίδης, αφού είναι εκ νέου Υποψήφιος και για την εκλογή του απαιτείται, πλέον,  η ψήφος των ψηφοφόρων.

 

Οι συνολικές έδρες των Περιφερειακών Συμβούλων στην Ημαθία είναι πέντε (5). Στις προηγούμενες εκλογές (2014), τις πέντε (5) έδρες κατέλαβαν οι Καρατζιούλα Νίκη, Θεόφιλος Τεληγιαννίδης, Στάθης Σαρηγιαννίδης, Αθανάσιος Χειμώνας και Δημήτρης Μούρνος, ενώ ο Κώστας Καλαϊτζίδης ως επικεφαλής του πλειονοψηφήσαντα συνδυασμού του Απόστολου Τζιτζικώστα, εξ οφιτσίου του προηγούμενου νόμου, εκλέχθηκε Αντιπεριφερειάρχης, καθώς την πλειοψηφία κατέκτησε ο συνδυασμός του Απόστολου Τζιτζικώστα.

 

Τι σημαίνει χωρικοί και τι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Όμως είναι χρήσιμο να σας ενημερώσουμε για τους δύο ρόλους του ορισμού των Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε χωρικούς και σε θεματικούς.

-Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τις Περιφερειακές Ενότητες της οικείας Περιφέρειας, και οι θέσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ των Περιφερειακών, πλέον, Συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Έτσι, λοιπόν, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, με την αναμενόμενη εκλογή του, θα πρέπει να επιλέξει τον διορισμό Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, μεταξύ αυτών των Περιφερειακών Συμβούλων που θα εκλεγούν στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

-Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να είναι έως και έξι (6) σε κάθε Περιφέρεια. Ορίζονται δυνητικά από τον Περιφερειάρχη, μεταξύ όλων των Περιφερειακών συμβούλων.

Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,

β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,

γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης

δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,

ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητα τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,

στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας.

ζ) συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασης του ή κατ` άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή του Νομάρχη της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ο Περιφερειάρχης αναθέτει με απόφασή του την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του. Όμοιες αρμοδιότητες μπορεί ο Περιφερειάρχης να αναθέτει, συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες και στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Οι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον Περιφερειάρχη, να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή τους, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας, με εξαίρεση χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιπεριφερειάρχη οι αρμοδιότητες του ασκούνται από τον Περιφερειάρχη ή άλλον Αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο Περιφερειάρχης.

Τέλος τα εκλογικά κέντρα θα ανοίξουν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες, όπως και οι Δήμαρχοι, θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τελευταία τροποποίηση στις

Copyright © 2013 24oresnews.gr - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος - Ανάπτυξη & υποστήριξη ιστοσελίδας: LEONweb